ိုင္ဆိုင္မႈမွန္သမွ်
စြန္႔လႊတ္ဖို႔ ဝန္မေလးသူ

ထိပါးမႈမွန္သမွ်
ခြင့္လႊတ္ဖို႔ အဆင္သင့္ရွိသူ

မွားယြင္းမႈမွန္သမွ်
တြန္းလႊတ္ဖို႔ အင္အားျပည္႔သူ

အဲဒီလိုလူဟာ
ျမတ္စြာဘုရားရွင္န႔ဲ
အေနေဝးေပမယ့္
အေဝးေနမဟုတ္ပါဘူး။


ရွင္ဆႏၵာဓိက

0 အၾကံၿပဳရန္: