ိုင္ဆိုင္မႈမွန္သမွ်
စြန္႔လႊတ္ဖို႔ ဝန္မေလးသူ

ထိပါးမႈမွန္သမွ်
ခြင့္လႊတ္ဖို႔ အဆင္သင့္ရွိသူ

မွားယြင္းမႈမွန္သမွ်
တြန္းလႊတ္ဖို႔ အင္အားျပည္႔သူ

အဲဒီလိုလူဟာ
ျမတ္စြာဘုရားရွင္န႔ဲ
အေနေဝးေပမယ့္
အေဝးေနမဟုတ္ပါဘူး။


ရွင္ဆႏၵာဓိက


လာတုန္းကလဲ တစ္ေဟာက္ထဲေနာ့
လက္တဲြေခၚကာ ေဖာ္မပါဘူး
ဥစၥာခ်ည္းႏွီး ကုိယ္ထီးတည္း

ၿပန္သြားေတာ့လဲ တစ္ေယာက္ထဲေနာ့
လက္တဲြေခၚကာ ေဖာ္မပါဘူး
ဥစၥာခ်ည္းႏွီး ကုိယ္ထီးတည္း
လာၿပီးေတာ့နား
မသြားေသးခင္ ခ်ိန္ေလးတြင္မွ
၀န္းက်င္ခက္ႏြယ္ ေႏွာင္ၾကိဳးတြယ္ၾက
ၿပံဳးရယ္မဲ့ငုိ ခ်စ္မုန္းပုိၾက
မလုိေဒါသ လုိေလာဘႏွင့္
ဘ၀ရိပ္ၿမံဳ ကၾကိဳးစုံခဲ့
ကံကုန္မုိးခ်ဳပ္ လက္တဲြၿဖဳတ္ကာ
သုတ္သုတ္ေဆာလွ်င္ ခရီးႏွင္သည္
အသင္ဧည့္သည္ပါတကား။
(ဗန္းေမာ္ေရြညိဳ)


၁ ။ စကားမ်ားမ်ား ေၿပာသၿဖင္႔ မမွန္မကန္ေသာ မုသာ၀ါဒ စကားမ်ားေၿပာမိၿခင္း ။
၂ ။ ပိသုဏ၀ါစာ ကုန္းတုိက္ ၊ ေခ်ာပစ္စကား ေၿပာဆုိမိၿခင္း ။
၃ ။ အက်ဳိးမဲ႔ေသာ သမၺပၸလာပ စကားေၿပာဆုိမိၿခင္း ။
၄ ။ ၾကမ္းတမ္းယုတ္မာေသာ ဖရုသ၀ါစာ စကားကုိေၿပာမိၿခင္း ။
၅ ။ ေသဆုံးပါက အပါယ္သုိ႔ လားရၿခင္း ။

ၿပီးဆုံးခဲ့တဲ့ အတိတ္အေၾကာင္း
ၿဖစ္မလာေသးတဲ့ အနာဂတ္အေၾကာင္းေတြကုိ
မလုိအပ္ဘဲေတြးေတာေနၿပီး
စိတ္ပင္ပန္းမေနသင့္ပါဘူး
မေသခင္ ကုိယ္တကယ္ပုိင္တဲ့
ပစၥဳပၸန္တစ္ခဏေလးမွာပဲ
စိတ္ကုိတည့္တည့္ခ်ထားၿပီး
လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကုိ
အေကာင္းဆုံးၿဖစ္ေအာင္လုပ္ရပါမယ္။။
ကိေလသာၿဖစ္မဲ့ကိစၥ
အကုသုိလ္ၿဖစ္မဲ့ကိစၥေတြမွာ
တြန္႔ဆုတ္တဲ့သူၿဖစ္ရပါမယ္။
ကိေလသာစိတ္မၿဖစ္ရဲ၊ အကုသုိလ္အလုပ္
မလုပ္ရဲတဲ့သူဟာ သူရဲေကာင္းအစစ္ပါ။
“တစ္ေလာကလုံးမွာ ကုိယ္ပုိင္တာ
ဘာမွမရွိပါလား”ဆုိတဲ့အသိစဲြစဲြၿမဲၿမဲရွိေနၿပီဆုိရင္
ရွိခ်င္တာမရွိလုိ႔လည္း မပူပန္ေတာ့ပါဘူး
ရွိၿပီးတာမရွိလုိ႔လည္းမဆူညံေတာ့ပါဘူး။။

(…အရွင္ဆႏၵဓိက)

အေကာင္းၿမင္၀ါဒနဲ႔
ဘ၀ကုိလက္ခံတုံ႔ၿပန္တာဟာ
သူေတာ္ေကာင္းေတြရဲ႔
တရားဓမၼၿဖစ္ၿပီး
အဆုိးၿမင္၀ါဒနဲ႔
ဘ၀ကုိ
လက္ခံတု႔ံၿပန္တာကေတာ့
သူယုတ္မာေတြရဲ ့
တရားဓမၼၿဖစ္ပါတယ္။
လက္ေတြ႔ဘ၀ထဲက
ဘယ္အေၾကာင္းအရာ၊
ဘယ္အၿဖစ္အပ်က္မ်ိဳးကုိ မဆုိ
ၾကည္လင္ေအးခ်မ္းတဲ့စိတ္
(ကုသုိလ္စိတ္)နဲ႔ရင္ဆုိင္ရင္
သူေတာ္ေကာင္း တရားဓမၼကုိ
လုိက္နာက်င့္သုံးရာ ေရာက္သလုိ
ညစ္ႏြမ္းပူေလာင္တဲ့စိတ္
(အကုသုိလ္စိတ ္ )နဲ႔
တုံ႔ၿပန္ရင္ေတာ့
သူယုတ္မာ တရားဓမၼကုိ
လက္ခံၿပဳက်င့္ရာ ေရာက္ပါတယ္.။

(အရွင္ဆႏၵဓိက)

"တရားမၾကိဳက္၊ လွ်ာစရုိက္ႏွင့္၊
လူမုိက္တစ္ေသာင္း၊ခ်ီးမြမ္းေရွာင္းလည္း၊
လူေကာင္းတစ္ေယာက္ၿပစ္တင္ေၾကာက္ေလာ့၊
ေရွ့ေနာက္မဆ၊လူ႔ဗာလတို႔၊
ဂုဏေဒါသ၊ႏွစ္၀က်ိဳးၿပစ္၊
စီစစ္ေၿမာ္ၿမင္၊မဆင္ၿခင္ဘူး၊
ဆုိခ်င္မက္ေမာ၊ဆုိလွ်င္ေဇာၿဖင့္
သေဘာအထုိက္၊ တုတ္နဲ႔ရုိက္သုိ႔၊
သူမုိက္ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္နာႏြမ္း၏။"

(၁) ေသကၡပုဂၢဳိလ္ဟုထင္မွတ္ၿခင္း။

(၂) ရဟႏၱာဟု ထင္မွတ္ၿခင္း။

(၃) အရိယာတုိ႔ႏွင့္တူေသာအက်င့္ရွိၿခင္း။

(၄) တူေသာေနထုိင္ၿခင္းရွိၿခင္း။

(၅) တူေသာကၠေၿႏၵရွိၿခင္း။

(၆) တူေသာဆင္းရဲၿခင္းရွိၿခင္း။

(၇) တူေသာသည္းခံၿခင္းရွိၿခင္း။

(၈) တစ္ကုိယ္ထီးတည္း အက်င့္ရွိၿခင္း။

(၉) တစ္ကုိယ္ထီးတည္း ေမြ႔ေလ်ာ္ၿခင္း။

(၁၀)တစ္ေယာက္ထီးတည္း က်ိန္းေအာင္းၿခင္း။

(၁၁)မေကာင္းမႈမွရွက္ၿခင္း။

(၁၂)မေကာင္းမူမွလန္႔ၿခင္း။

(၁၃)သဓမၼ အက်င့္ကုိအားထုတ္ၿခင္း။

(၁၄)ကုသုိလ္၌ မေမ့ေလ်ာ့ၿခင္း။

(၁၅)သုက္လြတ္ၿခင္း ကာမမွဖဲၾကဥ္ၿခင္း။

(၁၆)ပါဠိကုိသင္ယူၿခင္း။

(၁ရ)အ႒ကထာသင္ယူၿခင္း။

(၁၈)သီလသမာဓိဂုဏ္တုိ႔၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ၿခင္း။

(၁၉)ကင္းေသာတပ္မက္မႈရွိၿခင္း။

(၂၀)သိကၡာပုဒ္ေတာ္ကုိ ၿဖည့္က်င့္ၿခင္း။

(၂၁)ဖန္ရည္စြန္းေသာသကၤန္းကုိ ေဆာင္ၿခင္း။

(၂၂)ဦးၿပည္း ဦးေခါင္းရွိၿခင္း။